A ESEM, no només ens centrem en la recerca i la selecció de personal, també ens assegurem que brindem als nostres clients personal altament qualificat. Cada nou projecte és estudiat pels nostres gestors de manera personalitzada i ajustant-se a les necessitats de cada client.

  • - Preselecció dels candidats a partir d’una base de dades extensa i completa.
  • - Accions de captació de personal específiques, si es requereix.
  • - Formació interna dels candidats.
  • - Control i seguiment del servei realitzat pels nostres treballadors, a través del nostre departament d’inspecció i qualitat.
  • - Implantació d’activitats preventives, per corregir de forma immediata situacions anòmales que afectin o puguin afectar a la prestació del servei.
  • - Reunions periòdiques amb el client per tractar tots aquells temes importants i, si escau, propostes de millora.
  • - Telèfon 24 hores, per totes aquelles incidències que puguin sorgir als nostres clients i/o al personal.


El personal. L’element més important. Tota organització necessita de bons treballadors per poder convertir-se en un negoci productiu. La qualitat del servei en la recerca d’aquests treballadors és una de les bases de la nostre empresa.

Estudiem i treballem de forma individualitzada cada cas per oferir als nostres clients les solucions més eficaces pel seu perfil. Pretenem que tots els nostres treballadors, arribin a un nivell alt de satisfacció laboral, per tal de crear un clima de treball que ajudi al seu creixement, tant professional com personal. Formem al treballador de forma continuada per incrementar el seu rendiment en la seva tasca.